FA đã vực dậy "Tam sư", xây dựng "DNA tuyển Anh" như thế nào?

Thành công của tuyển Anh và Southgate đến từ một nền móng vững chắc của FA. Ảnh: Daily Mail
Thành công của tuyển Anh và Southgate đến từ một nền móng vững chắc của FA. Ảnh: Daily Mail
Thành công của tuyển Anh và Southgate đến từ một nền móng vững chắc của FA. Ảnh: Daily Mail
Lên top