European Super League, tiền, bóng đá và giá trị hạnh phúc

Florentino Perez thể hiện sự thất vọng khi nỗ lực của ông về European Super League đã gần như thất bại. Ảnh: Eurosport
Florentino Perez thể hiện sự thất vọng khi nỗ lực của ông về European Super League đã gần như thất bại. Ảnh: Eurosport
Florentino Perez thể hiện sự thất vọng khi nỗ lực của ông về European Super League đã gần như thất bại. Ảnh: Eurosport
Lên top