European Super League tạm dừng, tiếp theo là gì?

Bóng đá chuẩn bị được "trả lại cho người hâm mộ" khi European Super League đã tạm dừng. Ảnh: AFP
Bóng đá chuẩn bị được "trả lại cho người hâm mộ" khi European Super League đã tạm dừng. Ảnh: AFP
Bóng đá chuẩn bị được "trả lại cho người hâm mộ" khi European Super League đã tạm dừng. Ảnh: AFP
Lên top