European Super League: Khai sinh và khai tử, 72 giờ chấn động thế giới

Florentino Perez - đầu não và là bộ mặt của European Super League, rất thất vọng khi giải đấu gần như bị hủy hoại. Ảnh: AFP
Florentino Perez - đầu não và là bộ mặt của European Super League, rất thất vọng khi giải đấu gần như bị hủy hoại. Ảnh: AFP
Florentino Perez - đầu não và là bộ mặt của European Super League, rất thất vọng khi giải đấu gần như bị hủy hoại. Ảnh: AFP
Lên top