European Super League chính thức tuyên bố tạm dừng hoạt động

European Super League "tạm dừng" nhưng gần như "hủy bỏ". Ảnh: AFP
European Super League "tạm dừng" nhưng gần như "hủy bỏ". Ảnh: AFP
European Super League "tạm dừng" nhưng gần như "hủy bỏ". Ảnh: AFP
Lên top