Edu đấu Arteta là lý do Arsenal “shopping” kém hiệu quả

Quan điểm chuyển nhượng trái ngược giữa Giám đốc thể thao Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta nhưng những bản hợp đồng vẫn được ký. Ảnh: Arsenal
Quan điểm chuyển nhượng trái ngược giữa Giám đốc thể thao Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta nhưng những bản hợp đồng vẫn được ký. Ảnh: Arsenal
Quan điểm chuyển nhượng trái ngược giữa Giám đốc thể thao Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta nhưng những bản hợp đồng vẫn được ký. Ảnh: Arsenal
Lên top