Ed Woodward rời Man United: Cảm ơn vì những đóng góp lặng thầm

Cuối năm nay, Ed Woodward sẽ rời Manchester United. Ảnh: AFP.
Cuối năm nay, Ed Woodward sẽ rời Manchester United. Ảnh: AFP.
Cuối năm nay, Ed Woodward sẽ rời Manchester United. Ảnh: AFP.
Lên top