Được trả lương cao nhất lịch sử Chelsea, Hazard vẫn... chần chừ

Hazard có cơ hội trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Chelsea.
Hazard có cơ hội trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Chelsea.
Hazard có cơ hội trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Chelsea.