Dung túng sự vô lỷ luật, Arteta đang làm hại Arsenal?

Sự dễ dãi của Mikel Arteta với vấn đề kỷ luật ở Arsenal đã khiến các cầu thủ của ông nhận nhiều thẻ đỏ hơn bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: AFP
Sự dễ dãi của Mikel Arteta với vấn đề kỷ luật ở Arsenal đã khiến các cầu thủ của ông nhận nhiều thẻ đỏ hơn bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: AFP
Sự dễ dãi của Mikel Arteta với vấn đề kỷ luật ở Arsenal đã khiến các cầu thủ của ông nhận nhiều thẻ đỏ hơn bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: AFP
Lên top