Đội tuyển Trung Quốc trước nỗi lo tan mộng World Cup 2022

Đội tuyển Trung Quốc đang xếp cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: AFP.
Đội tuyển Trung Quốc đang xếp cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: AFP.
Đội tuyển Trung Quốc đang xếp cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: AFP.
Lên top