Đổi thay ở Real Madrid - Chỉ cần đúng thầy, đúng thuốc

Trao đúng niềm tin, vận hành hợp lý, Carlo Ancelotti đã tạo ra những thay đổi rất tích cực ở Real Madrid. Ảnh: Opta
Trao đúng niềm tin, vận hành hợp lý, Carlo Ancelotti đã tạo ra những thay đổi rất tích cực ở Real Madrid. Ảnh: Opta
Trao đúng niềm tin, vận hành hợp lý, Carlo Ancelotti đã tạo ra những thay đổi rất tích cực ở Real Madrid. Ảnh: Opta
Lên top