Đoàn Văn Hậu ra sân, chiến thắng cùng Heerenveen: Tiếp tục nắm lấy cơ hội

Ảnh: SC Heerenveen.
Ảnh: SC Heerenveen.
Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top