Định mệnh đã chọn Ronaldo và Bồ Đào Nha trở thành cựu vương EURO

Bồ Đào Nha của Ronaldo trở thành cựu vương EURO. Ảnh: AFP
Bồ Đào Nha của Ronaldo trở thành cựu vương EURO. Ảnh: AFP
Bồ Đào Nha của Ronaldo trở thành cựu vương EURO. Ảnh: AFP
Lên top