Điều tra thêm về cái chết của huyền thoại Maradona

Leopoldo Luque là một trong số những người đã chăm sóc Diego Maradona trước khi ông qua đời. Ảnh: AFP
Leopoldo Luque là một trong số những người đã chăm sóc Diego Maradona trước khi ông qua đời. Ảnh: AFP
Leopoldo Luque là một trong số những người đã chăm sóc Diego Maradona trước khi ông qua đời. Ảnh: AFP
Lên top