Diện đồ... hồng, Real Madrid, Barcelona “rủ nhau” thua trận

Chủ quan và thiếu sức mạnh, Real Madrid trắng ta ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty Images
Chủ quan và thiếu sức mạnh, Real Madrid trắng ta ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty Images
Chủ quan và thiếu sức mạnh, Real Madrid trắng ta ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty Images
Lên top