Diễn biến vụ Barcagate: Bartomeu đã ngăn cuộc điều tra nội bộ

Cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã gây áp lực để ngăn chặn cuộc điều tra nội bộ tại Barcelona. Ảnh: Sport
Cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã gây áp lực để ngăn chặn cuộc điều tra nội bộ tại Barcelona. Ảnh: Sport
Cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã gây áp lực để ngăn chặn cuộc điều tra nội bộ tại Barcelona. Ảnh: Sport
Lên top