Diễn biến mới vụ “hợp đồng 555 triệu Euro” của Messi

Lionel Messi đã nhờ đội ngũ luật sư của mình tiến hành các thủ tục pháp lý kiện tờ El Mundo. Ảnh: AFP
Lionel Messi đã nhờ đội ngũ luật sư của mình tiến hành các thủ tục pháp lý kiện tờ El Mundo. Ảnh: AFP
Lionel Messi đã nhờ đội ngũ luật sư của mình tiến hành các thủ tục pháp lý kiện tờ El Mundo. Ảnh: AFP
Lên top