Điểm nhấn Newcastle 2-3 Liverpool: Niểm vui không trọn vẹn của The Kop

Liverpool đã có thắng lợi quan trọng trước Newcastle. Ảnh: Getty Images.
Liverpool đã có thắng lợi quan trọng trước Newcastle. Ảnh: Getty Images.
Liverpool đã có thắng lợi quan trọng trước Newcastle. Ảnh: Getty Images.
Lên top