Diego Maradona: Một cuộc đời của “những số 0”

Dù cuộc đời và sự nghiệp có ra sao, phía trước tên Diego Maradona luôn là từ "huyền thoại". Ảnh: AFP
Dù cuộc đời và sự nghiệp có ra sao, phía trước tên Diego Maradona luôn là từ "huyền thoại". Ảnh: AFP
Dù cuộc đời và sự nghiệp có ra sao, phía trước tên Diego Maradona luôn là từ "huyền thoại". Ảnh: AFP
Lên top