Derby Manchester: M.U không cứu được ai, phải tự cứu mình thôi!

Ảnh: Bleacher.
Ảnh: Bleacher.
Ảnh: Bleacher.
Lên top