Đến Tottenham, Mourinho trở thành con người khác?

Ảnh: Tottenham.
Ảnh: Tottenham.
Ảnh: Tottenham.
Lên top