Đến lượt Argentina rút lui, Copa America 2021 khốn đốn

Copa America lại có nguy cơ hoãn hoặc thậm chí là hủy bỏ. Ảnh: Marca
Copa America lại có nguy cơ hoãn hoặc thậm chí là hủy bỏ. Ảnh: Marca
Copa America lại có nguy cơ hoãn hoặc thậm chí là hủy bỏ. Ảnh: Marca
Lên top