Đếm ngược ngày Newcastle thay tướng: Gerrard và Conte sẽ đua với ai?

Các ứng viên thay Bruce ở Newcastle và tỉ lệ cược cho mỗi người. Ảnh: Premier League
Các ứng viên thay Bruce ở Newcastle và tỉ lệ cược cho mỗi người. Ảnh: Premier League
Các ứng viên thay Bruce ở Newcastle và tỉ lệ cược cho mỗi người. Ảnh: Premier League
Lên top