Đề xuất đá Premier League tại... Trung Quốc để "né" COVID-19

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top