De Bruyne không chịu giảm lương vì không muốn những ông chủ hưởng lợi

Lên top