Đây là lý do Man City cần thắng Liverpool

Giành 3 điểm ở Anfield quan trọng với cả 2 đội, trong đó, Man City sẽ gần như loại bỏ được một ứng viên cực mạnh. Ảnh: AFP
Giành 3 điểm ở Anfield quan trọng với cả 2 đội, trong đó, Man City sẽ gần như loại bỏ được một ứng viên cực mạnh. Ảnh: AFP
Giành 3 điểm ở Anfield quan trọng với cả 2 đội, trong đó, Man City sẽ gần như loại bỏ được một ứng viên cực mạnh. Ảnh: AFP
Lên top