Đạt thỏa thuận với Arsenal, Coutinho hẹn ngày trở lại Premier League

Bayern Munich không mua đứt Philippe Coutinho, trong khi Barcelona cũng không cần anh. Ảnh: Getty Images
Bayern Munich không mua đứt Philippe Coutinho, trong khi Barcelona cũng không cần anh. Ảnh: Getty Images
Bayern Munich không mua đứt Philippe Coutinho, trong khi Barcelona cũng không cần anh. Ảnh: Getty Images
Lên top