Đánh giá những mối nguy COVID-19 sát ngày khai mạc EURO 2020

EURO 2020 vẫn chưa thoát khỏi mối nguy COVID-19. Ảnh: UEFA
EURO 2020 vẫn chưa thoát khỏi mối nguy COVID-19. Ảnh: UEFA
EURO 2020 vẫn chưa thoát khỏi mối nguy COVID-19. Ảnh: UEFA
Lên top