“Đại tu” ở Premier League: Sẽ chỉ còn 18 đội?

Premier League đang hướng đến giảm số đội xuống còn 18. Ảnh: Sky Sports
Premier League đang hướng đến giảm số đội xuống còn 18. Ảnh: Sky Sports
Premier League đang hướng đến giảm số đội xuống còn 18. Ảnh: Sky Sports
Lên top