Đại diện của Bale: “Real Madrid nên hôn lên những nơi mà Bale đã đi qua”

Gareth Bale đã trở lại với Tottenham. Ảnh: Premier League News
Gareth Bale đã trở lại với Tottenham. Ảnh: Premier League News
Gareth Bale đã trở lại với Tottenham. Ảnh: Premier League News
Lên top