Cristiano Ronaldo không cho mẹ đến xem trận ra mắt M.U lần hai

Bà Dolores Aveiro rất quan trọng và có ý nghĩa với cuộc sống của Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Bà Dolores Aveiro rất quan trọng và có ý nghĩa với cuộc sống của Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Bà Dolores Aveiro rất quan trọng và có ý nghĩa với cuộc sống của Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Lên top