Cristiano Ronaldo khiến nhà tài trợ cho EURO 2020 mất điểm nặng

Cristiano Ronaldo cầm 2 chai nước của nhà tài trợ EURO 2020 bỏ ra ngoài. Ảnh: AFP
Cristiano Ronaldo cầm 2 chai nước của nhà tài trợ EURO 2020 bỏ ra ngoài. Ảnh: AFP
Cristiano Ronaldo cầm 2 chai nước của nhà tài trợ EURO 2020 bỏ ra ngoài. Ảnh: AFP
Lên top