COVID-19 khiến Man United nợ ròng gần nửa tỉ bảng

Lên top