Copa America 2021 khai mạc: Ngày hội biến thành sự gượng ép

Copa America 2021 không thực sự được người Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung chờ đón. Ảnh: Sportco
Copa America 2021 không thực sự được người Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung chờ đón. Ảnh: Sportco
Copa America 2021 không thực sự được người Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung chờ đón. Ảnh: Sportco
Lên top