Công thần của Liverpool: Người êm chỗ, kẻ nhấp nhổm vì hợp đồng

Liverpool chuẩn bị giữ chân nhiều trụ cột. Ảnh: Premier League.
Liverpool chuẩn bị giữ chân nhiều trụ cột. Ảnh: Premier League.
Liverpool chuẩn bị giữ chân nhiều trụ cột. Ảnh: Premier League.
Lên top