Công bố lịch và 3 thành phố đăng cai FIFA Club World Cup 2020

Lịch thi đấu của FIFA Club World Cup 2020 từ ngày1 đến 11.2. Ảnh: FIFA
Lịch thi đấu của FIFA Club World Cup 2020 từ ngày1 đến 11.2. Ảnh: FIFA
Lịch thi đấu của FIFA Club World Cup 2020 từ ngày1 đến 11.2. Ảnh: FIFA
Lên top