Công bố đầy đủ bản burofax mà Lionel Messi gửi Barca 1 năm trước

Mundo Deportivo lần đầu tiên công bố đầy đủ bản burofax Lionel Messi gửi Ban lãnh đạo Barcelona 1 năm trước. Ảnh: MD
Mundo Deportivo lần đầu tiên công bố đầy đủ bản burofax Lionel Messi gửi Ban lãnh đạo Barcelona 1 năm trước. Ảnh: MD
Mundo Deportivo lần đầu tiên công bố đầy đủ bản burofax Lionel Messi gửi Ban lãnh đạo Barcelona 1 năm trước. Ảnh: MD
Lên top