Cơn đột quỵ của Christian Eriksen và chuyện cầu thủ là "con rối"

Cơn đột quỵ của Christian Eriksen là lời cảnh tỉnh cho việc nền tảng thể chất cầu thủ bị đẩy đến giới hạn. Ảnh: UEFA
Cơn đột quỵ của Christian Eriksen là lời cảnh tỉnh cho việc nền tảng thể chất cầu thủ bị đẩy đến giới hạn. Ảnh: UEFA
Cơn đột quỵ của Christian Eriksen là lời cảnh tỉnh cho việc nền tảng thể chất cầu thủ bị đẩy đến giới hạn. Ảnh: UEFA
Lên top