Chuyện Ronaldo và chiếc băng thủ quân tội nghiệp…

"Thế là hết, người bạn của tôi ơi". Ảnh: UEFA
"Thế là hết, người bạn của tôi ơi". Ảnh: UEFA
"Thế là hết, người bạn của tôi ơi". Ảnh: UEFA
Lên top