Chuyện kỳ lạ phía sau Huy chương vàng Olympic đầu tiên của Philippines?

Hidilyn Diaz tập luyện trong điều khiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trước khi làm nên tấm Huy chương vàng Olympic lịch sử cho Philippines.
Hidilyn Diaz tập luyện trong điều khiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trước khi làm nên tấm Huy chương vàng Olympic lịch sử cho Philippines.
Hidilyn Diaz tập luyện trong điều khiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trước khi làm nên tấm Huy chương vàng Olympic lịch sử cho Philippines.
Lên top