Chuyện của Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm: Khát vọng vươn ra biển lớn

Văn Lâm và Filip Nguyễn đều là thủ môn mang nửa dòng máu Việt.
Văn Lâm và Filip Nguyễn đều là thủ môn mang nửa dòng máu Việt.
Văn Lâm và Filip Nguyễn đều là thủ môn mang nửa dòng máu Việt.
Lên top