Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2021: Nỗi buồn e-Sports Việt Nam

Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2021 sẽ không có đại diện Việt Nam. Ảnh: World Championship.
Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2021 sẽ không có đại diện Việt Nam. Ảnh: World Championship.
Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2021 sẽ không có đại diện Việt Nam. Ảnh: World Championship.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top