Chủ tịch Laporta của Barcelona đã nói dối?

Chủ tịch Joan Laporta trong cuộc họp báo ngày 6.8 giải thích rõ hơn việc Barcelona và Lionel Messi không ký hợp đồng. Ảnh: AFP
Chủ tịch Joan Laporta trong cuộc họp báo ngày 6.8 giải thích rõ hơn việc Barcelona và Lionel Messi không ký hợp đồng. Ảnh: AFP
Chủ tịch Joan Laporta trong cuộc họp báo ngày 6.8 giải thích rõ hơn việc Barcelona và Lionel Messi không ký hợp đồng. Ảnh: AFP
Lên top