Chơi áp đảo, Liverpool thắng nhẹ nhàng Bunrley

Liverpool nhẹ nhàng giành thêm 3 điểm. Ảnh: AFP.
Liverpool nhẹ nhàng giành thêm 3 điểm. Ảnh: AFP.
Liverpool nhẹ nhàng giành thêm 3 điểm. Ảnh: AFP.
Lên top