Chơi áp đảo, Bayern Munich đè bẹp Barcelona 3-0 ở Champions League

Lewandowski xứng danh là hung thần của Barca. Ảnh: AFP.
Lewandowski xứng danh là hung thần của Barca. Ảnh: AFP.
Lewandowski xứng danh là hung thần của Barca. Ảnh: AFP.
Lên top