Chìa khóa giúp Koeman ở lại Barcelona: Jordi Cruyff và 3 trận sinh tử

Chủ tịch Laporta và cánh tay phải Jordi Cruyff. Ảnh: Barcelona.
Chủ tịch Laporta và cánh tay phải Jordi Cruyff. Ảnh: Barcelona.
Chủ tịch Laporta và cánh tay phải Jordi Cruyff. Ảnh: Barcelona.
Lên top