Chelsea vs Ajax: Cuộc tái đấu giành ngôi đầu

Cả Chelsea và Ajax đều quyết tâm giành chiến thắng để chiếm ngôi đầu. Ảnh: Getty
Cả Chelsea và Ajax đều quyết tâm giành chiến thắng để chiếm ngôi đầu. Ảnh: Getty
Cả Chelsea và Ajax đều quyết tâm giành chiến thắng để chiếm ngôi đầu. Ảnh: Getty
Lên top