Chelsea suýt trượt Top 4 Premier League: Còn nhiều nỗi lo lắm, Tuchel!

Tuchel đang bù đầu với các khó khăn của Chelsea. Ảnh: AFP.
Tuchel đang bù đầu với các khó khăn của Chelsea. Ảnh: AFP.
Tuchel đang bù đầu với các khó khăn của Chelsea. Ảnh: AFP.
Lên top