Chelsea sa thải Lampard: Phía sau “hợp đồng hôn nhân” ngắn hạn

Chelsea và Frank Lampard đã "chấm dứt hợp đồng hôn nhân" sau 1 năm rưỡi. Ảnh: Chelsea
Chelsea và Frank Lampard đã "chấm dứt hợp đồng hôn nhân" sau 1 năm rưỡi. Ảnh: Chelsea
Chelsea và Frank Lampard đã "chấm dứt hợp đồng hôn nhân" sau 1 năm rưỡi. Ảnh: Chelsea
Lên top