Chelsea giảm lương: The Blues "ăn dè hà tiện" để chờ Philippe Coutinho

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top